تراکنش ناموفق

تراکنش ناموفق

این موضوع می تواند دلایل زیادی داشته باشد. در صورتی که سوالی دارید می توانید با توسعه دهندگان خدمات بانکی تماس بگیرید. گاهی ممکن است وجه از حساب شما کسر شود اما این وجه به حساب Persian-vc نمی آید و پس از 24 ساعت مجدداً به حساب شما توسط بانک عودت داده می شود.